(A) Maklumat Pemilik Homestay
No Entries Found
(B) Borang Maklumat Homestay
Borang Maklumat Homestay
 • Maklumat Pemilik
 • Maklumat Homestay
 • Harga
  • Maklumat Tambahan

  Maklumat Pemilik

  Nota: Jika anda mengisi ruangan Nama Panggilan, bakal tamu anda juga melihat Nama Penuh anda. Jika tidak, mereka hanya melihat Nama Penuh anda.

  Memudahkan untuk dihubungi adalah elemen penting untuk meningkatkan tahap kepercayaan bakal tamu anda.
  Emel diperlukan bagi tujuan log masuk ke bahagian admin.
  Masukkan nombor telefon yang juga digunakan bagi applikasi WhatsApp